about dorehami

درباره دورهمی

درباره دورهمی

لذت صرف غذای سالم و اصیل ایرانی در محیطی درخور شأن ، یکی از حس‌هایی است که می‌تواند خستگی یک هفته سخت و پر دغدغه را رفع کند و انرژی مورد نیاز برای روزهای پیش رو را برای ما فراهم سازد.